NETWINGS SOLUTIONS - dejte křídla svému podnikání


Rozcestník:

 

 

Je doména volná?

Pokud řešíte nový projekt a chcete zjistit, zda je daná doména volná a lze ji zaregistrovat, nestačí pouhé vložení domény do řádku adresa v prohlížeči. Přestože na doméně neběží žádný projekt („Stránka nenalezena“), neznamená to, že někdo tuto doménu nedrží a nemá ji tzv. zaparkovanou. Pokud chcete mít opravdu korektní informace o tom, zda je daná doména volná, můžete to sami velmi snadno zjistit na stránce nic.cz, kde si v registru danou doménu vyhledáte. Pokud ji nikdo nedrží (=je volná), nebude nic nalezeno. To je tedy žádoucí výsledek. Pokud danou doménu někdo drží, vypíše se Vám informace o držiteli, např.: http://www.nic.cz/whois/?d=net-wings.cz.

Jak zjistím, zda danou doménu držím opravdu já?

Můžete se zeptat nás, nebo můžete sami velmi snadno tuto informaci získat na webu www.nic.cz. Stačí zadat požadovanou doménu a po vyhledání uvidíte, kdo je držitelem – řádek „držitel“, který lze dále rozkliknout a zjistit informace o držiteli.
POZOR – některé informace především kontaktní údaje nemusí být veřejné – tj. nemusíte je vidět. Důležité je kontrolovat IČ nebo RČ či datum narození držitele.

Jak zjistím, kdy doména expiruje?

Můžete se zeptat nás, nebo můžete sami velmi snadno tuto informaci získat na webu nic.cz. Stačí zadat požadovanou doménu a po vyhledání uvidíte, kdy má daná doména datum expirace – řádek „Datum expirace“.

Nemám doménu a chci ji – jak to řešit?

Doménu můžete registrovat svépomocí u jakéhokoliv registrátora, nebo můžete registraci řešit naším prostřednictvím. V případě registrace svépomocí vstupujete do obchodního a/nebo právního vztahu se třetí stranou. Pokud budete doménu chtít použít v souvislosti s projektem, který pro vás připravujeme, je třeba mít na paměti, že bude třeba řešit otázku změny DNS záznamů – viz část „Mám doménu z dřívějška…“

Pokud budete doménu registrovat naším prostřednictvím, pak (není-li stanoveno jinak v rámci bilaterální dohody) vše běží v režimu „zaplatil/nezaplatil“. Tedy doménu zaregistrujeme po úhradě faktury za registraci domény, kterou obdržíte na svůj fakturační mail. Proces registrace a prodloužení registrace domény je popsán níže. To stejné platí v případě prodloužení domény – dokud není uhrazena faktura, není proces prodloužení registrace domény zahájen. Pokud tedy o prodloužení domény nemáte zájem (lhostejno z jakých důvodů), stačí nám tuto informaci sdělit mailem (a to i poté, co je vystavena faktura), abychom o tom věděli a zbytečně Vás neurgovali upomínkami, že faktura není uhrazena. Žádné další administrativní úkony směrem k nám není třeba řešit.

Pozor – pokud je doména registrována u jiného registrátora, tak v situaci, kdy doménu nechcete dále prodlužovat, je třeba dbát zvýšené obezřetnosti, zda není vyžadováno zaslání formální výpovědi apod. Jedná se o vztah s třetí stranou, který se řídí podmínkami uzavřenými mezi vámi a registrátorem, které mohou být výrazně odlišné od podmínek, které máme my.

Jak probíhá registrace/prodloužení domény?

 

Založení držitele domény
Pro založení držitele domény potřebujeme znát tyto povinné údaje:

 • Jméno + Příjmení držitele
 • V případě, že držitelem je firma, tak název firmy
 • RČ nebo IČ
 • Adresa
 • PSČ
 • Telefonní číslo
 • E-mail (takový který opravdu používáte)

 

Po zaslání těchto údajů Vám vytvoříme identifikátor držitele, zároveň Vám na registrační mail bude zaslán požadavek na souhlas s pravidly držení domény – ten je třeba odsouhlasit.

Jak odsouhlasit pravidla pro držení domén?
Stačí na do PŘEDMĚTU e-mailu napsat na konec předmětu slovo SOUHLAS.
POZOR – je třeba aby odpověď došla přímo z e-mailu kam byla vygenerována – přeposílání nefunguje.

Následně po založení Vašeho identifikátoru držitele domény (ID držitele) Vám zaregistrujeme doménu. Držitel domény po celou dobu platnosti je stále stejný, proto pokud budete chtít dříve či později koupit další doménu, tak stačí zaslat jen ID držitele a další doménu již můžeme zakoupit s vynecháním kroku pro registraci držitele domény (ID).

Expirace Vaši domény
Pokud doménu máte zaparkovanou u jiného registrátora, tak Vás o blížící se expiraci bude informovat on nejspíše zasláním faktury dle interních pokynů registrátora, kde je doména registrována.

V případě, že správci domény jsme my, tak mám nejpozději 14 dní před expirací domény zasíláme fakturu na její prodloužení o 1 rok, v případě, že chcete prodloužit o delší období, stačí na e-mail s fakturou odpovědět a my ji prodloužíme o dobu delší (vždy násobek let).

POZOR – při větším počtu let prodloužení není možné získat žádnou slevu – taxa za prodloužení je vždy celým násobkem roční sazby – je to dáno dle podmínek registrace každé doménové koncovky.

V případě, že doménu nechcete již prodlužovat, tak stačí na e-mail s fakturou odpovědět, že nemáte zájem o prodloužení a my fakturu stornujeme a doménu již prodlužovat nebudeme.

 

Průběh prodloužení domény
V případě, že doménu chcete prodloužit a obdrželi jsme od Vás tento požadavek, tak jej zpracujeme během max. 3 dnů. Zadáme požadavek na prodloužení a Vám opět dojde požadavek na odsouhlasení aktuálních pravidel pro držení domén – postup je stejný jako v případě: Jak odsouhlasit pravidla pro držení domén?

 

Chci slovenskou doménu (.sk) – co mám dělat?

U slovenských domén je velké specifikum v tom, že držitelem .sk domény může být právnická osoba pouze se sídlem na Slovensku, nebo fyzická osoba s trvalým bydlištěm na Slovensku. Vzhledem k tomu, že firma NetWings Slovakia, s.r.o. je naší dceřinou společnosti a slovenskou firmou, lze řešit registraci slovenské domény pro Váš projekt jejím prostřednictvím, pokud na vaší straně není možnost řešit registraci svépomocí. Důležité však je uvědomit si, že v případě registrace domény prostřednictvím firmy NetWings Slovakia, s.r.o. je faktickým držitelem domény NetWings Slovakia, s.r.o.

Jak probíhá registrace slovenské (.sk) domény?

Doménu .sk je možné registrovat pouze na jeden rok. Jelikož faktickým držitelem SK domény je společnost NetWings Slovakia s.r.o., celý registrační proces probíhá v naší režii a klient nemusí provádět žádné další aktivity (ani Souhlas s pravidly).  Doménu zaregistrujeme po úhradě faktury za registraci domény, kterou obdržíte na svůj fakturační mail.

 

Chci jinou zahraniční doménu nebo generickou doménu.

Generickou doménu lze zaregistrovat na období 1-10 let. Příklad nejpoužívanějších:

·         COM - Commercial (komerční)

·         NET - Networks (síť, komunikace)

·         ORG - Organizations (organizace)

·         BIZ - Business (obchod)

·         INFO - Information (informace)

·         NAME - Personal (osobní)

 

Souhrn všech generických domén: http://nove-tld.forpsi.cz/Domeny/vyber-domeny.aspx

V případě zájmu registrace generické domény nás kontaktujte.

 

 

Mám doménu již z dřívějška a chci ji použít pro projekt, který mi připravujete - co mám dělat?

 

Pokud projekt poběží na serveru naší společnosti a doménu máte z dřívějška, bude potřeba zajistit změnu DNS záznamů tak, aby směřovaly na naše servery:

 • 1) doména zůstane u současného správce
  • je potřeba zajistit (buď Vy nebo někdo jiný) změnu DNS. Znění DNS záznamů si vyžádejte u obchodního zástupce, který má Váš projekt na starosti. Pokud se jedná o situaci, kdy původní projekt běží a nový se chystá ke spuštění, musí změna DNS probíhat ve správný čas a koordinovaně, neboť předčasná změna by vyřadila z chodu původní projekt!
  • Pokud se jedná o situaci, kdy existuje původní projekt, je velmi pravděpodobné, že také z dřívějška existují nějaké mailové účty a v nich zprávy. Změnou DNS se změní i příslušné záznamy ovlivňující maily. V takovém případě je třeba myslet na to, zda a jak řešit zálohování zpráv v původních účtech a nezapomenout si založit prostřednictvím admin.net-wings.eu odpovídající mailové účty u nás!
 • 2) správcem domény se staneme my - je třeba podstoupit verifikační proceduru, která se skládá z následujícího
  • přijde Vám heslo -> pošlete ho nám
  • Souhlas s Pravidly - > nutné odsouhlasit
  • přijde Vám druhé heslo -> pošlete ho nám
  • doména přejde pod naši správu a změnu DNS můžeme provést my bez nutnosti Vaší aktivity
   • i v této situaci je třeba myslet na to, že pokud se doména váže k projektu, který má nějakou historii a jsou k němu maily, tak je potřeba se s touto situací vypořádat – tedy myslet na to, zda a jak řešit zálohování zpráv v původních účtech a nezapomenout si založit prostřednictvím admin.net-wings.eu odpovídající mailové účty u nás!

Jak se dá řešit otázka mailů v souvislosti se změnou DNS záznamů domény?

Tato otázka navazuje na výše uvedený bod a týká se situace, kdy doména má nějakou historii a s tím spojené vazby. Pokud registrujete novou doménu, je tento text bezpředmětný.

·         maily máte již v tuto chvíli lokálně uložené v PC - tím pádem není co řešit

·         maily máte na serveru poskytovatele a jejich zálohování si vyřešíte svépomocí

·         zálohu mailů provedeme my (není-li uvedeno jinak, jedná se o placenou činnost zpoplatněnou standardní hodinovou sazbou)

·         provedeme migraci mailů na náš mailserver (staré maily vám tedy budou k dispozici na serveru a nikoliv lokálně = dá se k nim přistupovat z jakéhokoliv PC/telefonu s přístupem na internet). Tato operace je dost citlivá a časově může být i překvapivě náročná (a to nejen v závislosti na množství dat)

·         je také možnost (klienty spíše málo využívaná, ale v případě náročnějších projektů či specifických požadavků využitelná), kdy se záznamy u domény rozdělí na webové (A záznam) a mailové (mx záznamy) a web je hostován na jednom serveru a maily běží na mailserveru třetí strany (tedy například tam, kde byly celou dobu)

Co je to „Souhlas s pravidly“ a proč ho musím pořád potvrzovat?

E-mail pro potvrzení pravidel centrálního registru CZ.NIC z.s.p.o.. je zasílán na e-mailovou adresu majitele domény (dle whois databáze CZ-NIC). Pokud si nejste jistí, který e-mail jste uvedli při registraci domény, můžete nás kontaktovat, nebo si tuto informaci ověřit na http://www.nic.cz/whois/ .

Pozor, e-mail nezasíláme my, tudíž nehledejte v e-mailové schránce odesílatele @net-wings.eu , odesílatel souhlasu je zpravidla confirm-agreement@internet-cz.cz .

Předmět zprávy vypadá zhruba takto: „[ABCDEFGHIJKL] Souhlas s pravidly CZ.NICu - ID kontaktu drzitele KARELNOVAK"

Pro provedení souhlasu odpovězte na tento e-mail (se zachováním celé původní zprávy) a do předmětu e-mailu připište na konec velkými písmeny slovo "SOUHLAS". Tato odpověď MUSÍ být odeslána z e-mailové adresy xy@xy.cz. V subjektu musí být zachován identifikátor této žádosti v hranatých závorkách.

 

Změnu potvrďte nejpozději do 7 dní od zaslání tohoto požadavku.

 
Pokud souhlas s pravidly nepotvrdíte, není možno domény registrovat, prodlužovat a ani u nich provádět některé další změny.

Souhlas s pravidly je třeba potvrdit pokaždé proto, aby držitel domény aktivně projevil, že se s těmito pravidly seznámil v aktuálním znění (lhostejno na tom, zda se od posledního prodloužení domény změnily). Pokud držíte více domén, budete muset „Souhlas s pravidly“ vyslovovat v souvislosti s každou doménou. V případě nevyjádření souhlasu, nelze doménu jiným způsobem prodloužit či registrovat! Důsledky najdete v následujících otázkách a odpovědích.

 

Jak může dojít k tomu, že doména nebude prodloužena?

Doména nemusí být prodloužena ze dvou hlavních důvodů:

·         Není zaplacena

·         Byla zaplacena, ale nebyl zaslán „Souhlas s pravidly“

Vyslovení „Souhlasu s pravidly“ je běžným prubířským kamenem pozornosti držitele. Na paměti je třeba mít několik věcí, pokud víte, že Vám v nejbližší době tento mail bude doručován:

·         Mail není odesílán námi – v adrese odesílatele tedy NENAJDETE „@net-wings.eu“, ani „@net-wings.cz“

·         Mail občas spadne do spam složky. Pokud víte, že vám má být doručován, je krajně vhodné kontrolovat i spam složku – pro jistotu

·         Byly zaznamenány případy, kdy mail došel s nezanedbatelnou prodlevou, případně nedošel vůbec. Vzhledem k faktu, že odesílatelem mailu nejsme my, není možné toto ovlivnit. V minulosti to byly zcela ojedinělé případy, přesto se staly. Není tedy na škodu, když se připomenete s tím, že vám „Souhlas s pravidly“ stále nedošel a není ani ve spamu.

Není ovšem výjimkou, že se stane, že kontaktní mail, na který „Souhlas s pravidly“ chodí, není dostupný – např. je to mail kolegy, který ve firmě již nepracuje, je to mail (bývalého) kamaráda, či partnera/partnerky, heslo bylo zapomenuto, mailová schránka byla poskytovatelem zrušena kvůli dlouhodobé neaktivitě (může se stát u některých „freemailových“ poskytovatelů) a existovat může mnoho dalších důvodů. Vzhledem k tomu, že „Souhlas s pravidly“ chodí výhradně na kontaktní mail zadaný k doméně a potvrzen musí být dle pokynů a výhradně jen z tohoto kontaktního mailu, stává se takováto situace poměrně komplikovanou. Je-li toto váš případ, čtěte níže uvedené otázky a odpovědi.

Co se stane, když doména nebude prodloužena?

U domén s příponou .CZ si můžete ověřit  datum expirace domény např. přímo na adrese centrálního registru www.nic.cz (sekce prohledávání údajů WHOIS). Nicméně i po tomto datu má vlastník domény ještě šanci svou doménu obnovit, než bude úplně uvolněna a bude si jí moci zaregistrovat kdokoliv jiný. 30 dní po datu expirace je doména v tzv. ochranné lhůtě i zóně, plně funkční. Poté je doména vyřazena z funkčnosti, nicméně vlastník má ještě poslední šanci si doménu prodloužit (stav jinak také nazývaný "doména je v ochranné lhůtě a není v zóně"). Tento stav trvá až do 60.dne po datu expirace. Pokud ani do této doby neprodlouží vlastník svou doménu, je definitivně uvolněna a kdokoliv jiný si ji může zaregistrovat. Není-li tedy doména prodloužena během této doby, můžete o ni nenávratně přijít. Ne vždy však nutně po kompletním vyřazení domény ze zóny musí dojít k tomu, že ji zaregistruje jiný držitel. Ale spoléhat na to rozhodně není vhodné.

Podotýkáme, že výše uvedené platí pouze pro domény s příponou .CZ. U ostatních domén je situace zpravidla složitější, každý registrátor má jiné podmínky.

Pozn.: Zde uvedené lhůty pro .cz domény jsou v roce 2014 aktuální, ale v budoucnu se mohou změnit. Podmínky vztahující se k jednotlivým doménám jdou zcela mimo naši společnost a nemáme možnost je jakkoliv ovlivnit.

 

Co mám dělat, když nemohu potvrdit „Souhlas s pravidly“?

„Souhlas s pravidly“ je zasílán výhradně na kontaktní e-mail zadaný k doméně, e-mail nelze přeposlat na jinou adresu ani potvrdit z jiné adresy. Pokud tedy nemáte přístup k tomuto e-mailu, je nutno nás kontaktovat a provést změnu kontaktních údajů držitele, se kterou Vám pomůžeme.

Změna kontaktních údajů držitele – jak to provést?

Pro změnu kontaktních údajů držitele potřebujete heslo pro autorizaci změny. Toto heslo je vždy zasláno pouze na současný e-mail uvedený u domény. Pokud chcete u domény změnit jakékoliv údaje, je nutno mít k tomuto e-mailu přístup.

Pokud email, na který si můžete nechat heslo pro autorizaci poslat, nefunguje, je nutné použít formulář na CZ.NICu a nechat si heslo zaslat na email jiný. Takto vygenerovanou žádost je pak nutné vytisknout a s úředně ověřeným podpisem subjektu v kontaktu poslat na adresu centrálního registru (Zákaznická podpora, CZ.NIC, z. s. p. o., Americká 23, 120 00 Praha 2). Na jejím základě Vám CZ.NIC pošle heslo na jiný mail (který definujete do žádosti). Jakmile heslo obdržíte, zašlete nám jej a my změnu provedeme.

formulář pro zaslání hesla na jiný mail je zde -> http://www.nic.cz/whois/publicrequest/

·         Požadavek: „Zaslat heslo pro transfer“

·         Jako typ objektu zvolte “kontakt”;

·         Jako identifikátor napište ID kontaktu;

·         Jako způsob zaslání zvolte “jiný email - použiji notářsky ověřenou žádost”.

Změna držitele domény (.cz)

Pro změny držitele CZ domény je nutno znát ID kontaktu nového majitele a email, na který má být odeslána vygenerovaná žádost. Pokud neznáte ID kontaktu nového majitele, je možné jej dohledat v databázi CZ.NICu, případně nového majitele můžeme nově na CZ.NICu zaregistrovat.

Tuto vygenerovanou žádost Vám odešleme a je nutno ji vytisknout a s úředně ověřenými podpisy původního i nového majitele zaslat na adresu:

INTERNET CZ, a.s.

správa domén

Ktiš 2

384 03 KTIŠ

Česká republika

 

Na základě této žádosti je realizována změnu majitele domény. Žádost na změnu majitele je zpracována do 3 pracovních dní po doručení pozemní poštou na tuto poštovní adresu.

Změna držitele jiných domén

Kontaktujte nás – vše řešíme individuálně vždy v souladu s pravidly dané doménové koncovky.

 

Spokojeni zakaznici
JM krmiva
logotyp, wireframes, tvorba systému, redakční systém na míru
Spokojeni zakaznici
AutoMotoShop
design produktového detailu
Spokojeni zakaznici
eStaf.cz
logotyp, webdesign, administrační rozhranní, webhosting, antispam